Próbki kolekcji magazynowej 

DĄB

ORZECH

S3P5 

S3P7,5

S3P10

S3P15

WAVE P22

S6P10

MILLED P6F06

S6P13

S3P7,5

WAVE P22

S6P10


Fornir elastyczny

Cena: 9zł/ netto

Format : A6

Cena: 9zł/ netto


Fornir elastyczny

Cena: 18zł/ netto

Format : A5

Cena: 9zł/ netto


Fornir elastyczny

Cena: 36zł/ netto

Format : A4

Cena: 9zł/ netto


Fornir elastyczny

Cena: 72 ZŁ/ netto

Format : A3

Cena: 72zł/ netto


Fornir elastyczny

Grubość : 6mm 

Format : A6

Cena: 16zł/ netto


Fornir elastyczny

Grubość : 6mm 

Format : A5

Cena: 32zł/ netto


Fornir elastyczny

Grubość : 6mm 

Format : A4

Cena: 64zł/ netto


Fornir elastyczny

Grubość : 6mm 

Format : A3

Cena: 128zł/ netto